Visie.

 

T.a.v. werk:

Veel mensen met een (verstandelijke) beperking kunnen niet de arbeid verrichten, die ze graag zouden willen. Ze zouden graag kapper willen worden, of bakker of boer! Maar omdat ze een specifieke begeleiding /aanpassingen vragen, komen ze na scholing terecht op een ‘sociale werkplaats' waar de interesse soms niet ligt. Ze kunnen hier een richting kiezen, maar mogelijkheden blijven vaak beperkt. Als zorgboerderij hebben wij de eer de mensen (geïnteresseerd voor vee en landbouw) een werkplek te bieden waar zij daadwerkelijk in een echt bedrijf kunnen meedraaien. En zodoende echt boer kunnen zijn! In een veilige gemoedelijke sfeer zijn zij zinvol bezig, alleen of in groepsverband. Door de “hulpboer” te betrekken bij het dagelijkse leven op het bedrijf krijgt hij of zij een gezond arbeidsritme, een gevulde werkdag, een eigen plek, en eigen verantwoordelijkheden. Ze leveren concreet een bijdrage en voelen zich daar goed bij.

 

T.a.v. begeleiding:

Op deze boerderij staat een visie centraal. Het hanteren van een visie met methodiek levert naast het creëren van een basisklimaat, ook een meerwaarde binnen de begeleiding vinden wij. Middels visie werk je met kennis en niet op gevoel, heb je inzicht in (eigen) processen, kun je dilemma's beter afwegen, kun je argumenten/standpunten uitdragen naar buiten, en heb je perspectief. In de begeleiding streven wij er naar te werken met een aantal ‘uitgangspunten'. Deze punten vormen een leidraad, tevens een methodiek. Te samen maakt dit methode “‘Gimboz”. Gimboz staat voor: Gelijkwaardigheid, invulling, mogelijkheden, bewustwording, ondersteuning, zinvol werk.'
Gym-bos' (symbolisch kun je dit zien als) “je best doen op een plek, waar je mag oefenen”.

In de begeleiding proberen we accenten te leggen op de volgende aspecten:

Gelijkwaardigheid:

Betuttelen overbezorgd of bekritiseren belemmert de communicatie en daarmee de samenwerking. Het is belangrijk om op een volwassen niveau de dialoog aan te gaan. Geduld, creativiteit, ruimte geven en uitnodigend zijn is in deze belangrijk. Gelijkwaardigheid creëer je door serieus te nemen, acceptatie en normalisatie. (Werkafspraken, eigen lunch meenemen, zelfde kleur werkkleding als de boer etc.)

Invulling:

Een goedgevuld dagprogramma geeft een gezond dagritme. Door structuur in de werkzaamheden worden deze herkenbaar en daarmee voorspelbaar. Er ontstaat overzicht controle en innerlijke rust. Door de hoeveelheid van taken krijgt de hulpboer afwisseling en een bredere interesse en kennis. Door taken te geven gebaseerd op persoonlijke interesse en ritme loopt hij/zij niet op de tenen, krijgt goede resultaten en stimulerende “succeservaringen”.

Mogelijkheden:

De begeleiding concentreert zich op hetgeen de persoon wil en kan leren. Nieuwe uitdagingen worden aangegaan door een traject van beeldvorming, hulpvragen, doelstellingen rapportage en evaluatie. Binnen de begeleiding wordt er nadruk gelegd op wat de hulpboer goed kan. Wat er wordt verwacht en wat mogelijkheden zijn. Er wordt zo min mogelijk nadruk gelegd op de negatieve resultaten en probleemgedrag. We willen kijken naar de boodschap achter het signaal. Dus oorzaken aanpakken i.p.v. bezig zijn met de gevolgen van bepaald gedrag. Men moet zich ondersteund en gehoord voelen in plaats van 'aangevallen'.

Bewustwording:

De begeleider maakt de hulpboer bewust van het leerproces. Wat kan ik? Waarom kan ik dat? Wat vind ik moeilijk? En waarom? Knelpunten en kwaliteiten worden inzichtelijk gemaakt en begeleid. Er wordt hem of haar een spiegel voorgehouden. Men leert consequenties en verantwoording op zich te nemen.

Ondersteuning:

De ondersteuning wordt verricht door de vertrouwde begeleider(s), die een goede werkrelatie heeft met de hulpboer. Hij/zij wordt op een gepaste manier bejegend en gecoacht bij de taken die verricht worden. (De begeleider moet afspraken nakomen, een gepaste grondhouding hebben, sociaal vaardig zijn en ook optimistisch, leiding gevend, probleemoplossend, kritisch, open, flexibel en creatief zijn.) Afstemming met de woonsfeer van de cliënt wordt belangrijk gevonden.

Zinvolle invulling:

De taken worden aan de persoon aangepast en als het goed is als zinvol ervaren. Er wordt een balans gecreëerd tussen inspannende en ontspannende taken/ activiteiten. De hulpboer komt in contact met( samen met de boer) de dierenarts, veehandelaren, loonwerkers etc. Hij kan zijn vragen, motivatie en enthousiasme uitdragen aan derden, door het deelnemen aan een teamvergadering, het rondleiden van familie/ vrienden, of aan bezoekers op open dagen. We werken volgens de geldende veiligheidsvoorschriften en werkafspraken. Aangepaste gebruiksvoorwerpen en hulpmiddeltjes zoals een roboklok, kleuren, mappen, plaatjes en foto's zijn aanwezig om activiteiten te verhelderen.

 

Toekomst perspectief:

Nieuwe kansen en mogelijkheden binnen het werk worden benut. De werknemer is tevreden en profileert zich. De begeleiding ervaart voldoening en uitdaging in het werk. Het melkveebedrijf is dynamisch, en modern. Er worden contacten onderhouden met andere (zorg)boerderijen. Wij staan bekend als “bekwaam” en hebben een voorbeeldfunctie. Onze zorgboerderij is aangesloten bij het landelijke Kwaliteits Systeem Zorgboerderijen.

 
Webdesign door GSD