Doelgroep.

Wij begeleiden:

 • Mensen met een verstandelijke beperking (matig tot hoog niveau)
 • Mensen met autisme.
 • Mensen met gedragsproblemen
 • Mensen met een psychiatrisch ziektebeeld (psychosociale hulpvraag)
 • Mensen die niet in aanmerking komen voor betaalde arbeid
 • Mensen die (redelijk) zelfstandig en in samenwerkingsverband kunnen functioneren

Verder is het belangrijk, dat deze mensen:

 • Gemotiveerd zijn om op een boerderij te werken
 • Houden van werken in de buitenlucht
 • Met dieren willen en kunnen omgaan (dierenliefhebber zijn)
 • Zich kunnen houden aan regels en gemaakte afspraken
Voorwaarden:
 • De persoon heeft een PGB, Persoons-Gebonden-Budget of vraagt dit aan
 • Werkt (minimaal) 2 dagen per week op het bedrijf
 • Heeft zelf vervoer naar het bedrijf. Is dit niet het geval, wordt hiervoor een oplossing gezochtWebdesign door GSD