Begeleiding.

De cliënten, ook wel “hulpboeren” genoemd komen 2 of meer dagen per week naar het bedrijf en werken aan de hand van een individueel opgesteld dagprogramma. Eventueel met speciale hulpmiddelen.
De werkzaamheden zijn in blokken verdeeld en daardoor wordt de werkdag gestructureerd. De routinematige werkzaamheden geven de mensen rust en zekerheid. En het is belangrijk, dat de werkzaamheden aansluiten bij de persoonlijke interesse en capaciteiten. Veel werkzaamheden kunnen hier op worden aangepast.

De werkdagen zijn van 09.00 uur tot 16.00 uur. Het begeleidend team bestaat uit 4 personen: Janneke, Linda, John & Terry. Wij proberen door een afgestemde begeleiding en de juiste hulpmiddelen, de mensen zo goed mogelijk (met hun beperking) te laten functioneren in een “zo normaal mogelijk” arbeidsproces.

 

 

Webdesign door GSD